reklama

Servis računara

Servis i održavanje kompjutera

Da bi Vaš kompjuter mogao da ispunjava Vaše zahteve i omogući vam nesmetan rad, neophodno je da: njegove tehničke karakteristike u svakom momentu budu na visokom nivou, i da njegove komponente budu u što boljem stanju. Naš servis je opremljen da zadovolji sve Vaše potrebe u pogledu održavanja i otkrivanja kvarova na kompjuteru - stručno, kvalitetno, brzo i efikasno!

Servis i održavanje kompjutera obuhvata:

 • dolazak po pozivu na adresu klijenta
 • slikanje i popisivanje zatečenog stanja kompjutera
 • vraćanje kompjutera klijentu po završenom servisu
 • dijagnostika kvarova (utvrđivanje kvara u najbržem mogućem roku)
 • popravka i zamena neispravnih delova kompjutera u kućištu
 • testiranje komponenti (izdržljivost, ispravnost...)
 • instaliranje, konfigurisanje i optimizacija operativnog sistema
 • instaliranje i konfigurisanje svih neophodnih programa (software)
 • backup neophodnih podataka
 • fizičko čišćenje i sređivanje kompjutera od nečistoća
 • zaštitu računara od virusa, spyware-ova, trojan-aca i spam-ova
 • zaštitu računara od strujnih udara, nestanaka struje i gubitka podataka

Umrežavanje kompjutera i kompjuterskih sistema

Svakom poslovnom i privatnom korisniku, koji u okviru svog poslovanja koristi više od 1 kompjutera, neophodno je da umreži kompjutere, radi lakšeg prenosa podataka, bolje komunikacije, poslovanja i pristupa internetu.

Umrežavanje kompjutera obuhvata:

 • projektovanje i postavljanje potpuno novog mrežnog sistema
 • održavanje postojeće mrežne infrastrukture
 • postavljenje žičanih i bežičnih mreža
 • dnevni, nedeljni ili mesečni obilazak klijenata
 • povezivanje na internet
 • podešavanje postojeće ili postavljanje nove internet konekcije

Pored ovoga što je navedeno takođe nudimo i rešavanje kompjuterskih problema REMOTE pristupom, kada se direktno iz našeg servisa putem internet veze pristupa vašim računarima. Ovim putem je moguće otkloniti neke kvarove, a da pri tom nema potrebe da serviseri izlaze na teren i izlažu vas dodatnom trošku i nepotrebnom čekanju.

Za preduzeća sa više računara nudimo i sklapanje ugovora o paušalnom održavanju kompjutera, kompjuterske opreme i mreže. Ugovorom se određuje koje je maksimalno vreme koje protekne od prijave kvarova do dolaska servisera na lokaciju korisnika, određuju se redovne kontrole rada kompjutera, preventivni servisi… Ovakvim ugovorom preduzeće – korisnik usluge može da se osloni na naš servis isto kao i da ima svoj sopstveni IT sektor.