reklama

Servis

Da bi Vaša oprema funkcionisala besprekorno u cilju omogućavanja Vašeg nesmetanog i efikasnog rada, neophodno je da njene tehničke karakteristike u svakom momentu budu na visokom nivou i da komponente budu u što boljem stanju. Naš servis za Vas obezbeđuje tim stručnih i obučenih ljudi, bilo da su u pitanju kompjuteri i prateća oprema, mrežna oprema, fiskalne kase ili laboratorijska oprema. Servis je opremljen da zadovolji sve Vaše potrebe po pitanju redovnog održavanja i otklanjanja kvarova na opremi, kako u servisu, tako i na terenu.